Samlad kunskap i Energibiblioteket.se

Tillsammans har vi ett ansvar!

Kommuner, landsting och stat ska vara föredömen när det gäller energieffektivitet. En viktig del av vår fastighetsförvaltning handlar om att arbeta med både nya metoder och modern teknik för att på så sätt både spara energi och effektivisera våra lokaler. UFOS Energi är ett samarbete med Energimyndigheten. Hittills har samarbetet resulterat i flera energisparverktyg och vi fortsätter målmedvetet med projekt som rör fastighetsförvaltning utifrån ett tydligt energi- och klimatperspektiv.

Kunskap inspirerar! Det fina med offentlig sektor är att vi kan dela med oss av våra erfarenheter och resultat. Vi kan stolt visa upp vad vi åstadkommit och vi kan sprida våra kunskaper och goda exempel för att inspirera varandra. Mycket samlad kunskap finns i Energibiblioteket som tagits fram av UFOS. Du har nu chans att dra nytta av den gedigna kunskapsmassa som finns samlad inom fastighetssektorn!

Här kan du läsa tidningen UFOS Energi